Midt på plassen, med god oversikt, har vi lekeplass med to trampoliner, husker, ørnerede, lekehus med sklie, dumphuske, gynge og sandkasse. Området er adskilt med gjerde, slik at ungenes sikkerhet er ivaretatt. Nede ved fjorden er det et lekehus med sklie, og i Tyrifjorden har vi vanntrampoline